Բաժնի մասին

Այս բաժինը նվիրված է վեբ ծրագրավորման տարբեր տեխնոլոգիաների: Դրանք ներառում են HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, ինչպես նաև տարբեր Գրադարաններ՝ jQuery, Angular, React, Vue.js, Ext JS և այլն: Ներկայումս նման տեխնոլոգիաները արագ զարգանում են, դրանք ավելի ու ավելի շատ հնարավորություններ են տալիս Ծրագրավորողներին, և դրանց Արդյունավետությունը աճում է: Արդյունքում, հավելվածների առավելությունները նվազում են, և զարգացումը գնալով անցնում է վեբ միջավայր:

Ոչ մի մեծ վեբ ծրագիր չի կարող առանց javascript-ի գրադարանների օգտագործման: Որպես այլընտրանք, վերջին շրջանում ավելի ու ավելի հաճախ օգտագործվում է TypeScript լեզուն, որը կոմպիլացնում է JavaScript-ը:

Կան նաև տարբեր framework-ներ, որոնք օգտագործում են JavaScript կամ TypeScript:Օր․ Angular, React, Vue.js.

WebGL տեխնոլոգիայի օգտագործումը հնարավորություն է տալիս ստեղծել 3D գրաֆիկայով բարձր արդյունավետության ծրագրեր անմիջապես Բռաուզեռում ՝ անկախ նպատակային պլատֆորմից .

Նորություններ

Добавлена статья Псевдоклассы :is() и :where() в CSS

06.07.2021


Добавлена статья Стили CSS как хранилище данных в JavaScript

06.07.2021


Добавлена статья Стили CSS как хранилище данных

21.05.2021


Обновлено Руководство по TypeScript

20.05.2021


Обновлено Руководство по Angular до версии Angular 12

18.05.2021


Добавлена статья про Создание своих элементов HTML

05.03.2021


Օգնություն Կայքին
Idram
  • +374 33888161
  • 484582107
Ardsin Bank

 2472905136100000